Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  Lista functiilor si a salariului de baza Ian 2020

  ANEXA LA HCL nr.18/14.02.2020 - descarca 

  Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale, conform art.33 din Legea nr. 153- 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

  a) salariul de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, dupa caz;

             
  1. Functii de demnitate publica alese
   Denumire functie Indem. bruta        
   Primar de comuna  8 320        
   Viceprimar de comuna   6 240        
   Consilieri locali - 10 pers.  8 320        
  2. Functii publice de conducere
  Denumire functie Indem. bruta   Spor      
   Secretar UAT 5 467    765      
   Salariul de baza pentru functia de conducere cuprinde sporul de vechime in munca la nivel maxim (art.l9. alin.2. din Legea nr. 153/2017). 
   
   3. Functii publice de executie 
  Denumire functie Indem. bruta   Spor Indemnizatie hrana Prime  
   Consilier superior  5 021  598      
   Consilier superior CFP  5 021  702    502  
   Inspector principal  4 275  598      
   Inspector asistent  3 753  525      
   Consilier asistent (vacant)  3 753  525      
   Referend superior  3 924  549      
   Politie local (vacant 3 posturi) 2 546  356  Spor de noapte:  520  
   Referend principal          
             
             
  4. Functii contractuale de executie
  Denumire functie Indemnizatia bruta   Spor      Spor de noapte
  Consilier Primar   5 021        
  Inspector debutant  3 109  435      
  Inspector grad II  3 924  549      
  Operator Date (vacant)  2 546  356      
             
             
   Pentru detalii complete consultati anexa          
   ANEXA LA HCL nr.18/14.02.2020 - descarca           
             
             
             
             

  b) tipul, baza de calcul, cota procentuala,valoarea bruta a sporurilor,compensatiilor, adaosurilor,primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie ,precum si baza legala a acordarii acestora

  • conform art.15. din Legea nr. 153/2017,personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv,pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 1 0%;
  • conform art.20. alin.(1 ). din Legea nr. 153/2017, personalul care potrivit programului normal de lucru,isi desfasoara activitatea intre orele 22.00 si 6.00 beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval,de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baz
  • solda de functie/salariul de baza,indemnizatia de incadrare,daca timpul astfel h!crat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru;

  c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;

  -conform O.U.G. nr. 8/2009 valoarea anuala a voucherului de vacanta acordat este de 1.450 lei/ salariat.

  d)valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an ,precum si baza legala a acordarii acesteia:

  -conform art.18 din Legea nr. 153/2017 indemnizatia de hrana se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat si reprezinta a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata,respectiv 34 7 lei/luna;

  -conform art.36. alin.(l). din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

  -indemnizatia de hrana nu se acorda persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite;

  e) orice alte drepturi in bani si/sau in natura ,daca este cazul, precum si baza acordarii acestora -nu este cazul

  f) orice informatii cu privire la posibile limitari ale venitului salarial ,precum si baza legala a acestora: -conform art.11. alin.(4). din Legea nr. 153/2017, nivelul veniturilor salariale se stabileste in conditiile prevazute la alin.(1). si (3) , fara a depasi nivelul indemnizatiei lunare a indemnizatiei viceprimarului , cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli;

  -conform art.25. alin.(l). din Legea nr. 153/2017, suma sporurilor, compensatiilor adaosurilor, primelor, premiilor si a indemnizatiilor de hrana ,acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza si a indemnizatiilor lunare.

   

  Semnat de Primar si Secretar - vezi documentul original in format PDF -ANEXA LA HCL nr.18/14.02.2020 - descarca 

  Statistica Web

  Astazi302
  Ieri412
  Saptamana1674
  Luna9999
  Total724096

  24-07-25
  © 2024 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |