Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  Notă de Informare pentru a înțelege cum prelucrăm datele dumneavoastră personale

  Vă rugăm să citiți cu atenție această Notă de Informare pentru a înțelege cum prelucrăm datele dumneavoastră personale.

  Ce date prelucrăm despre dumneavoastră

  Atunci când vizitaţi website-ul nostru, prelucrăm următoarele date care vă privesc:

  • Utilizarea website-ului
  • Atunci când vă creaţi un cont de utilizator
  • Când ne transmiteţi o solicitare sau o petiție
  • Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră

  Utilizarea website-ului

  Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru.

   

  Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe site-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor. Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site-ului. Datele sunt păstrate timp de un an de la data vizitei.

  De asemenea, site-ul utilizează cookie-uri. Ca regulă generală, nu plasăm cookie-uri care nu sunt strict necesare funcţionalităţii paginii. Opţiunile dumneavoastră privind cookie-urile pot fi modificate oricând, instrucţiuni în acest sens fiind incluse în Politica de cookie-uri (Secţiunea Cookie-uri).

  Atunci când vă creaţi un cont de utilizator

  Pagina noastră este dedicată pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor administraţiei publice locale. În cazul în care vă faceţi cont, prelucrăm toate datele menţionate în respectivele formulare şi furnizate direct de dumneavoastră (cum ar fi nume, adresa, email, parolă, etc). Reţinem de asemenea şi adresa IP (Internet Protocol), care este adresa terminalului dumneavoastră pe internet.

  Prelucrarea are loc în scopul de a vă administra contul de utilizator şi de a vă furniza informațiile/datele solicitate.

  Datele asociate contului dumneavoastră se sterg în momentul anulării de către dumneavoastră a contului, din orice motiv.

  Când ne transmiteţi o solicitare sau petiție

  După cum este explicat în secţiunea Drepturile dumneavoastră mai jos, aveţi o serie de drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Dacă folosiţi formularul online pus la dispoziţie în acest sens, sau dacă ne transmiteţi o petiție prin formularul respectiv, vom prelucra numele, adresa de email si continutul solicitării/petiției, în scopul de a vă răspunde solicitării/petiției. În măsura în care trebuie să vă identificăm în acest scop, vom prelucra şi datele puse la dispoziţie în acest sens. Aceste date sunt prelucrate în temeiul interesului nostru legitim de a vă pune la dispoziţie un mijloc facil de a ne contacta, precum şi în temeiul obligaţiei legale de a vă identifica şi a vă răspunde la solicitările în legătură cu drepturile dumneavoastră ca persoană vizată.

  Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră

  Ne puteți vizita pagina de internet fără a completa nicio dată personală. Totuși, dacă doriți să depuneți o petiție, este necesar să vă faceţi cont şi să ne puneţi la dispoziţie datele respective. Fără furnizarea datelor nu veţi putea folosi funcţionalităţile contului şi înregistra automat o petiție în Registrul de intrare-ieșire gestionat de Registratură, caz în care veți primi numărul de înregistrare la adresa de email furnizată.
  Acceași solicitare o puteți transmite prin celelate formulare sau poștă electronică, caz în care nu va fi înregistrată automat în Registrul de intrare-ieșire.

  Drepturile dumneavoastră

  În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră. Vom respecta drepturile dumneavoastră și vom da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.

  (1.1.a)Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În cazul comunicărilor comerciale, această retragere se poate face din cuprinsul fiecărei comunicări şi din funcţionalităţile contului, în plus faţă de modalitatea de contact prevăzută la secţiunea INFORMAȚII DE CONTACT de mai jos. 
  (1.1.b)Dreptul la acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.

  Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere.

  (1.1.c)Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor personale care vă privesc. Aveţi posibilitatea să folosiţi funcţionalităţile contului în acest sens, şi în plus ne puteţi contacta în modalitatea prevăzută la secţiunea INFORMAȚII DE CONTACT de mai jos. 
  (1.1.d)Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

  contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea, 
  prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor, 
  nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau 
  vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.

  (1.1.e)Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.

  Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ: 
  Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate, 
  Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte; datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. 
  Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat. 
  Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer). 
  Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

  (1.1.f)Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, si dacă: 
  (1.1.f.i)Datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; 
  (1.1.f.ii)Persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara; 
  (1.1.f.iii)Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
  (1.1.f.iv)Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului.

  cu excepția cazului în care datele sunt necesare: 
  pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; 
  pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem; 
  în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau 
  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

  (1.1.g)Dreptul la obiecție: Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

  Dreptul de a depune o plângere

  Dacă aveţi o nemulţumire cu preivire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, puteţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor (www.dataprotection.ro)

  Informații de contact

  Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact ale responsabilului nostru cu protecţia datelor personale: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

  Cookie-uri

  Ce este un "cookie" ?

  Un "Internet Cookie" (termen cunoscut și ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur și simplu "cookie" ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet "pasiv" (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

  Cookie-urile în sine nu solicita informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

  Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

  • Cookieuri de sesiune - acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
  • Cookieuri Persistente - Acestea sunt stocate pe hard drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv - cunoscute sub numele de 'third party cookies' (cookie-uri plasate de terți) - care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

  Care sunt avantajele cookie-urilor?

  Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocata și reactiona în consecință. Cookie-urile asigura userilor o experienta plăcuta de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex - preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă. Care este durata de viata a unui cookie?

  Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsite website-ul, unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare data când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri permanente'). Cu toate aceste, cookie-urilor pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

  Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe parți / furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc "third party cookies" pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site.

  Ce cookie-uri folosim?

  Cookie-urile plasate atunci când accesaţi pagina noastră sunt urmatoarele:

  Denumire cookieScopul cookie-uluiDurata de viață
  cookieconsent_status este folosit pentru reţinerea opţiunii din popup-ul de avertizare cookies. 30 zile
  secure_connections_firs end  Identifica utilizatorul în site (dacă este logat sau nu) 30 zile
  PHPSESSID  pentru a evidentia sesiune de lucru pana se inchide fereastra

  Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

  Deoarece protecția identității este foarte valoroasa și reprezinta dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat sa se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații intre browser și website, dacă un atacator sau persoana neautorizata intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptata (ex: o rețea WiFi nesecurizata). Alte atacuri bazate pe cookie implica setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicita browserului sa folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale. Sfaturi pentru o navigare sigura și responsabila, bazata pe cookies. Datorita flexibilității lor și a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

  Iată câteva sfaturi care va pot asigura ca navigați fără griji însa cu ajutorul cookie-urilor:

  • Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
  • Dacă nu va deranjează cookie-urile și sunteți singura persoana care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
  • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare data când închideți browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
  • Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.

  Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitate browserului sau sa descarce software periculos. Asigurați-vă ca aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. 
  Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți sa va bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet - locale sau internaționale. Cu o înțelegere clara a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua masurile necesare de securitate astfel încât sa puteți naviga cu încredere pe internet.

  Cum pot opri cookie-urile?

  Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă ca nu veți mai primi/vedea publicitate online. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poți seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești preînregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasă comentarii. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în "opțiuni" sau în meniul de "preferințe" al browserului tău.

  Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea "ajutor" a browserului pentru mai multe detalii.

  Cookie settings în Internet Explorer
  Cookie settings în Firefox
  Cookie settings în Chrome
  Cookie settings în Safari

  Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul: 
  http://www.youronlinechoices.com/ro/

  Modificări privitoare la nota de informare

  Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare.

  Statistica Web

  Astazi265
  Ieri484
  Saptamana1225
  Luna9550
  Total723647

  24-07-24
  © 2024 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |