Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  PROCES VERBAL NR. 15 privind completarea Biroului Electoral al SECŢIEI DE VOTARE NR.166 comuna Bordei Verde, judetul Brăila

  BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR.7

  BORDEI VERDE – JUDEŢUL BRĂILA

  Str. Principală, nr.33, comuna Bordei Verde, judetul Braila

  Tel: 0239696088, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   

   

   

  PROCES VERBAL NR. 15

  privind completarea Biroului Electoral al

   

  SECŢIEI DE VOTARE NR.166

  comuna Bordei Verde, judetul Brăila

   

  cu reprezentanţi ai partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor

   aparţinând minorităţilor naţionale

  încheiat astăzi, 22.05.2024, ora 10:00,

  la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 7

  Bordei Verde

   

   

           Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 7 Bordei Verde, reprezentat prin:

         preşedinte – Butuc Stelică

        locţiitor – Manea Geta

  Porceanu Antonia din partea Partidului Social Democrat

  Țintea Florentina  din partea Partidului Naţional Liberal

  Orzan Minodora  din partea Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor

  Petre Cristina  din partea Uniunii Democrate Maghiare din România

  Panait Genoveva  din partea Asociaţiei Macedonenilor  din România

  Păduraru Gabriela din partea Partidului Mişcarea Populară

  Din partea Biroului Electoral al Secţiei de Votare nr. 166 comuna Bordei Verde, județul Brăila participă:

  - Locţiitor – Dogărescu - Lipan Marioara

  În conformitate cu dispoziţiile art.2 alin.12-14 din O.U.G nr. 21/2024 şi art. 5 alin.5 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.117H/10 mai 2024, s-a procedat la completarea Biroului Electoral de al Secţiei de Votare nr.166 din comuna Bordei Verde, judeţul Brăila.

  Prin procesul verbal din data de 20.05.2024 al Autorităţii Electorale Permanente privind desemnarea preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024, au fost desemnaţi doamna Comşa Rădiţa în calitate de președinte şi doamna Dogărescu - Lipan Marioara, în calitate de locţiitor al Biroului Electoral al Secţiei de Votare nr.166 din comuna Bordei Verde, judeţul Brăila.

   

  Potrivit art. 2 alin.12 din O.U.G nr. 21/2024

  Birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară sunt constituite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi 7 membri, reprezentanţi ai partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

  Potrivit art. 2 alin.14 din O.U.G nr. 21/2024

   La alegerile din 9 iunie 2024, cu excepţia biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, completarea birourilor electorale se face, în prima etapă, cu reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au avut grup parlamentar propriu în cel puţin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, în ordinea descrescătoare a numărului de mandate de parlamentar obţinute, precum şi cu reprezentantul grupului organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Camera Deputaţilor. În a doua etapă, completarea birourilor electorale se face cu câte un reprezentant al partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, altele decât cele cărora li s-a alocat reprezentant în prima etapă, în ordinea descrescătoare a numărului de mandate obţinute. În caz de egalitate a numărului de mandate, departajarea se face prin tragere la sorţi. În a treia etapă, dacă au rămas locuri libere, completarea birourilor electorale se face cu reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice sau electorale, formaţiunilor politice şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale neparlamentare în ordinea descrescătoare a numărului de candidaturi depuse în circumscripţia respectivă, altele decât cele cărora li s-au alocat reprezentanţi în primele două etape.

  Potrivit art 5 alin.5 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.117H/10 mai 2024

  Cel mai târziu la data de 22 mai 2024, ora 23.59, președinții birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală ori de sector al municipiului București procedează la completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și consemnarea operațiunii într-un proces-verbal care constituie actul de învestitură, parcurgând următoarele etape de completare:

  1. se arondează la fiecare secție câte un membru din partea fiecărui partid politic parlamentar și al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au avut grup parlamentar propriu în cel putin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 și care au comunicat reprezentanții propuși în birourile electorale ale secțiilor de votare în condițiile alin. (1)-(3), în ordinea descrescătoare a numărului de mandate de parlamentar obținute, precum și cu un reprezentant propus de grupul organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Camera Deputaților. Arondarea efectivă a reprezentanților pe secții de votare se face ținând cont de arondarea propusă prin comunicările prevăzute la alin. (1)-(3), iar, în cazul în care respectivele comunicări nu indică secția de votare, se vor completa birourile electorale ale sectiilor de votare în ordinea locurilor rămase libere în cadrul secțiilor, urmând ordinea înscrierii persoanelor în comunicările prin care sunt propuse;
  2. în cazul în care, în urma parcurgerii operațiunilor de la lit. a), nu s-au completat toate secțiile de votare cu numărul maxim de 7 membri, calcul în care nu intră președintele biroului electoral al secției de votare și locțiitorul acestuia, se arondează la secțiile de votare câte un membru din partea fiecărui partid politic și organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 și care au comunicat reprezentanții propuși în birourile electorale ale secțiilor de votare în condițiile alin. (1)-(3), altele decât cele cărora li s-a alocat reprezentant în cadrul operațiunilor de la lit. a), în ordinea descrescătoare a numărului de mandate obținute. Arondarea efectivă a reprezentanților pe secții de votare se face în ordinea descrescătoare a numărului de mandate obținute la respectivele alegeri, ținând cont de arondarea propusă prin comunicările prevăzute la alin. (1)-(3), iar, în cazul în care, în urma completării biroului electoral al secției de votare cu reprezentanții acestor formațiuni politice, rămâne un singur loc vacant și sunt mai multe propuneri de reprezentanți ai formațiunilor politice ce au un număr egal de mandate, departajarea se face prin tragere la sorți pentru fiecare secție de votare în parte;
  3. în cazul în care, în urma parcurgerii operațiunilor de la lit. b), nu s-au completat toate secțiile de votare cu numărul maxim de 7 membri, calcul în care nu intră președintele biroului electoral al secției de votare și locțiitorul acestuia, se arondează la fiecare secție câte un membru din partea partidelor politice, alianțelor politice sau electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale neparlamentare, altele decât cele cărora li s-a alocat reprezentant în cadrul operațiunilor de la lit. a) și b), care au comunicat reprezentanții propuși în birourile electorale ale secțiilor de votare în condițiile alin. (1)-(3), în ordinea descrescătoare a numărului de candidaturi depuse în circumscripția respectivă, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 1-3 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 100H/07.05.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 2 alin. (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, referitoare la completarea birourilor electorale de circumscripție în a treia etapă, iar în caz de egalitate a numărului de candidaturi depuse, departajarea între competitorii electorali pentru ordinea de completare se face prin tragere la sorti efectuată pentru fiecare birou electoral al unei secții de votare în parte, ținând cont de arondarea propusă prin comunicările prevăzute la alin. (1)-(3);
  4. în cazul în care, în urma efectuării operațiunilor prevăzute la lit. a)-c), mai există birouri electorale ale secțiilor de votare care nu au cel puţin 5 membri, respectiv președinte, locțiitor și 3 reprezentanți ai formațiunilor politice și ai organizațiilor cetățenilor aparţinând minorităților naționale, acestea urmează a fi completate cu persoane înscrise în Corpul experților electorali, cu sprijinul Autorității Electorale Permanente, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 2 alin. (2) cu referire doar la criteriile de desemnare. Birourile electorale de circumscripție informează, de îndată, Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la aceste cazuri.

  La nivelul BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR.7 BORDEI VERDE – JUDEŢUL BRĂILA, în conformitate cu dispoziţiile mai sus menţionate, un număr de 7 formaţiuni politice au propus următorii reprezentanţi pentru completarea biroului electoral al secţiei de votare nr.166 Bordei Verde:

  1. Partidul Social Democrat- Organizaţia Judeţeană Brăila (1 propunere) -Măcreanu Tanţa

  2. Uniunea Democrată Maghiară din România (1 propunere) – Spânu Sofica

  3. Alianţa pentru Unirea Românilor (1 propunere) – Bicoiu Virgil

  4. Uniunea Salvați România– Filiala Judeţeană Brăila (1 propunere) – Ţintea Cristina-Gabriela

  5. Partidul Naţional Liberal (2 propuneri) : Leoca Elena -titular si Tintea Marius-rezervă

  6. Pro România – Organizaţia Judeţeană Brăila ( 1 propunere) – Fratila Maria-Iuliana

  7. Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale din Camera Deputaţilor -  Asociaţia Macedonenilor  din România (1 propunere) – Măcreanu Mariana

   

  Potrivit art.5 alin.2 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.117H/10 mai 2024, pentru fiecare secție de votare se poate propune un singur reprezentant. Nu se iau în considerare reprezentanții propuși peste numărul total de secții de votare.

  Având în vedere adresele nr. 3/17.04.2024 şi nr.5/18.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 9 Brăila:

  În prima etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se vor completa cu un singur reprezentant al formațiunilor politice parlamentare menționate în adresa nr. 3 din 17.04.2024 a BEJ nr. 9 Brăila care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 2 alin 14 din OUG nr. 21/2024, respectiv:

  1. Partidul Social Democrat (PSD) 157 mandate de senatori și deputați;
  2. Partidul Național Liberal (PNL) 134 mandate de senatori și deputați;
  3. Uniunea Salvați România (USR) — 80 mandate de senatori și deputați;
  4. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) 47 de deputați;
  5. Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) 30 de senatori și deputați;

        6.Reprezentantul grupului organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Camera Deputaților. (Acesta poate fi desemnat de o persoană împuternicită în acest scop de către liderul grupului organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Camera Deputaților.

  În a doua etapă completarea birourilor electorale de circumscripție se va face tot cu câte un reprezentant al formațiunilor politice care au obținut mandate în Parlamentul European în anul 2019 și au fost menționate în adresa nr. 3 din 17.04.2024 care îndeplinesc condițiile prevăzute de art.2 alin.14 din OUG nr. 21/2024, respectiv:

  1. Partidul Mișcarea Populară (PMP)- 2 mandate;
  2. Partidul PRO România — 2 mandate.

  În aceste condiţii, în prima etapă s-a procedat la completarea Biroului Electoral al Secţiei de Votare nr.166 din comuna Bordei Verde  cu următoarele persoane:

  1. Măcreanu Tanţa (Partidul Social Democrat)
  2. Leocă Elena (Partidul Național Liberal)
  3. Ţintea Cristina-Gabriela (Uniunea Salvați România)
  4. Bicoiu Virgil (Alianța pentru Unirea Românilor)
  5. Spânu Sofica (Uniunea Democrată Maghiară din România)
  6. Măcreanu Mariana (Reprezentantul grupului organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Camera Deputaților - Asociaţia Macedonenilor din România)

  Având în vedere că Biroul Electoral al Secţiei de Votare este alcătuit din preşedinte, un locţiitor al acestuia şi din 7 reprezentanţi ai formaţiunilor politice , în a doua etapă, completarea biroului electoral va fi efectuata prin desemnarea reprezentantului Partidului Pro România, respectiv dna Fratila Maria-Iuliana.

              Faţă de aspectele anterior menţionate,

  DISPUNE

   

              Completarea Biroului Electoral al Secţiei de Votare nr.166 din comuna Bordei Verde, judeţul Brăila cu următorii membrii :

   1.Măcreanu Tanța (Partidul Social Democrat)

  2.Leocă Elena (Partidul Național Liberal)

  3.Ţintea Cristina-Gabriela (Uniunea Salvați România)

  4.Bicoiu Virgil  (Alianța pentru Unirea Românilor)

  5.Spânu Sofica (Uniunea Democrată Maghiară din România)

  6. Măcreanu Mariana (Reprezentantul grupului organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Camera Deputaților  - Asociaţia Macedonenilor  din România)

  7.Fratila Maria-Iuliana  - (Partidul  Pro România)

              Pune în vedere preşedintelui   Biroul Electoral al Secţiei de Votare nr.166 din comuna Bordei Verde, judeţul Brăila, să aducă la cunoştinţa membrilor desemnaţi ai biroului prevederile art.1 alin.3-7 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.117H/10 mai 2024.

  Dispune afişarea prezentului Proces verbal la sediul BEC nr.7 comuna Bordei Verde, precum şi pe pagina de internet a Primăriei Bordei Verde/Alegeri 2024.

  Prezentul proces verbal se va comunica Biroului Electoral al Secţiei de Votare nr.166 din comuna Bordei Verde, judeţul Brăila.

  Cu drept de contestaţie la Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.7 Bordei Verde, în termen de 48 de ore de la afişare, conform art. 41 al.1 şi 2 din Legea nr. 115/2015.

  Preşedinte                                                                                 Locţiitor 

              Butuc Stelică                                                                           Manea Geta

                           

                       Membrii BEC nr.7  Bordei Verde

  • Porceanu Antonia din partea Partidului Social Democrat__________________
  • Țintea Florentina din partea Partidului Naţional Liberal____________________
  • Orzan Minodora din partea Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor_______
  • Petre Cristina din partea Uniunii Democrate Maghiare din România__________
  • Panait Genoveva din partea Asociaţiei Macedonenilor din România__________

   -Păduraru Gabriela din partea Partidului Mişcarea Populară___________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ NR.7

  BORDEI VERDE – JUDEŢUL BRĂILA

  Str. Principală, nr.33, comuna Bordei Verde, judetul Braila

  Tel: 0239696088, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

     

   

                                       

   

  PROCES VERBAL DE AFISARE

  NR. 18

   din 22.05.2024, ora 11.00

   

   

   

           

  Astăzi, data de 22.05.2024, ora 11.00, la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie nr.7 Bordei Verde, precum şi pe pagina de internet a Primăriei Bordei Verde/Alegeri 2024 s-a procedat la afişarea procesului verbal privind completarea Biroului Electoral al Secţiei de votare nr.166, comuna Bordei Verde, judetul Brăila, cu reprezentanţi ai partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

   

   Preşedinte                                                             Locţiitor

  Butuc Stelică                                                         Manea Geta

   

   

   

  Statistica Web

  Astazi277
  Ieri484
  Saptamana1237
  Luna9562
  Total723659

  24-07-24
  © 2024 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |