Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  Hotararea Nr 6 acceptarea propunerii de candidaturã la CL din partea USR Plus

  Descarca document original HOT_6_BEC.pdf

  BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR.7

   COMUNA BORDEI VERDE

  Str.Principală, nr.33, comuna Bordei Verde, judeţul Brăila

  Tel. 0239/696.088, 0712.012.890

  email: br.bordeiAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   

   

  HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 18.08.2020

   Prin cererea inregistrată la BEC NR.7 BORDEI VERDE sub nr. 32/18.08.2020 ALIANȚA USR PLUS a solicitat acceptarea propunerii de candidaturã a urmatoarelor persoane pentru funcţia de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Bordei Verde :

  1. BONCĂTĂ MARIANA
  2. URSE COSTICĂ
  3. BUDUR COSTICĂ
  4. MOISOIU ROMICĂ
  5. DOMIȚIAN NECULAE

  S-au depus următoarele acte în numărul prevazut de Legea 115/2015, respectiv: lista de candidaţi, copii cărti de identitate, declaraţii de acceptare a candidaturilor, declaraţii de avere, declaraţii de interese, declaraţii pe propria răspundere în sensul că nu au avut calitatea de lucrător al Securităţii si totodată listele de susţinători .

  Având în vedere prevederile art. 52 alin.(1) şi alin. (2), art. 54 din Legea nr. 115/ 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  Ţinând cont de prevederile art. 3 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.2 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020;

  Luând în considerare prevederile anexei, nr. crt. 37, 38, 39, 40 şi 42 din H.G.R. nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020;

  În baza prevederilor art.4 alin.(8) din H.G.R. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020;

   Constatând îndeplinite condiţiile legale pentru a candida;

  BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR.7 BORDEI VERDE

  HOTĂRĂŞTE :

   

  Art.1.Acceptă propunerile de candidaturi formulate de ALIANȚA USR PLUS pentru funcţiile de consilier în Consiliul Local al comunei Bordei Verde, jud.Braila.

  Dispune înregistrarea candidaturilor formulate de ALIANȚA USR PLUS pentru funcţiile de consilier în Consiliul Local al comunei Bordei Verde, jud.Braila, pentru numiţii:

  1. BONCĂTĂ MARIANA
  2. URSE COSTICĂ
  3. BUDUR COSTICĂ
  4. MOISOIU ROMICĂ

  5.DOMIȚIAN NECULAE

   Art. 2 - Afişarea la sediul biroului electoral de circumscripţie, la loc vizibil, în termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii, a exemplarului propunerii de candidatură.

  Art. 3 - (1) Cetăţenii, partidele politice, organizaţiile aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice şi alianţe electorale pot formula în scris contestaţii împotriva admiterii canditaturii, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării candidaturii.

  (2) Contestaţia se depune la instanţa competentă să le soluţioneze, respective la Judecătoria Făurei, judeţul Brăila, sub sancţiunea nulităţii.

  Art. 4 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 7 comuna Bordei Verde şi pe pagina de internet a Primăriei comunei Bordei Verde, www.primariabordeiverde.ro

  .

  Președinte , Locţiitor ,

  ZODILĂ LILIANA, MILEA DOINIȚA

  Membrii BEC 7 BORDEI VERDE  

  1. BUCUR IOANA- din partea Partidului Pro Romania- Organizația Județeană Brăila ;
  2. CÂRÂC NICOLETA- din partea Partidului Mișcarea Populară ;
  3. COMĂNAȘ SIDONA DANIELA- din partea Uniunii Democrate Maghiare din România ;
  4. PORCEANU ANTONIA- din partea Partidului Social Democrat ;
  5. PREFAC NICUŞOR- VALENTIN- din partea Partidului Alianța Liberarilor și Democraților ;
  6. TUDORIE OCTĂVIȚA- din partea Partidului Național Liberal ;
  7. ORĂŞANU GEORGEL- din partea Filialei Județene USR Brăila ;

   

   

   

   

   

  Nr. 33/ 18.08.2020 PROCES-VERBAL DE AFIȘARE

   

  Incheiat astazi 18.08.2020, ora 22,10

    

  Astazi, data de 18.08.2020 ora 22:10, la sediul Biroului Electoral de Circumscriptie nr.7 Bordei Verde, s-a procedat la afişarea Hotărârii nr.6/18.08.2020 a BEC nr.7 Bordei Verde, precum şi a listei de candidaţi privind candidaturile propuse de ALIANȚA USR PLUS, pentru funcţia de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Bordei Verde, jud.Braila.

   

   

  Președinte , Locţiitor ,

  ZODILĂ LILIANA, MILEA DOINIȚA

  Astazi124
  Ieri775
  Saptamana4313
  Luna1871
  Total546800

  22-12-04
  © 2022 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |