Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  Hotararea Nr 5 solicitatare acceptarea propunerii de candidatură consilieri PMP

  HOTĂRÂREA NR. 5 DIN 15.08.2020

   Descarca document PDF indexabil textual HOT_5_BEC.pdf

  Prin cererea înregistrată la BEC NR.7 BORDEI VERDE sub nr. 24/15.08.2020 Partidul Mișcarea Populară a solicitat acceptarea propunerii de candidatură a următoarelor persoane pentru funcția de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Bordei Verde :

  1. BUDURLIVIU

  2. NECULA IO AN

  3. GRUZEA DUMITRU

  4. CÎRJAN IONEL

  5. CONSTANTIN VASILICA

  6. CÎRJAN ROD1CA

  7. MILEACIPRIAN

  8. GRUZEA PETR1CĂ

  9. RADU MIRCEA EUGEN

  10. RADU VASILE

  11. TURCU MARIAN

  S-au depus următoarele acte în numărul prevăzut de Legea 115/2015, respectiv: lista de candidați, copii cărți de identitate, declarații de acceptare a candidaturilor, declarații de avere, declarații de interese, declarații pe propria răspundere în sensul că nu au avut calitatea de lucrător al Securității si totodată listele de susținători .

  Având în vedere prevederile art. 52 alin.(l) și alin. (2), art. 54 din Legea nr. 115/ 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

  Ținând cont de prevederile ari. 3 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.2 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020,

  Luând în considerare prevederi'e anexei, nr. crt. 37, 38. 39. 40 și 42 din H.G.R. nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare-organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020;

  In baza prevederilor art.4 alin.(8) din H.G.R. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020;

  Constatând îndeplinite condițiile legale pentru a candida;

  BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ NR.7
  BORDEI VERDE
  HOTĂRĂȘTE
  :

  Art.l.Acceptă propunerile de candidaturi formulate de Partidul Mișcarea Populară pentru funcțiile de consilier în Consiliul Local al comunei Bordei Verde, jud.Braila.

  Dispune înregistrarea candidaturilor formulate de Partidul Mișcarea Populară pentru funcțiile de consilier în Consiliul Local al comunei Bordei Verde, jud.Braila, pentru numirii:

  1. BUDURLIVIU

  2. NECULAIOAN

  3. GRUZEA DUMITRU

  4. CÎRJAN IONEL

  5. CONSTANTIN VA SILICA

  6. CÎRJAN ROD1CA

  7. MILEACIPRIAN

  8. GRUZEA PETR1CÂ

  9. RADU MIRCEA EUGEN

  10. RADU VASILE

  11. TURCU MARIAN

  Art. 2 - Afișarea la sediul biroului electoral de circumscripție, la loc vizibil, în termen de 24 de* ore de la înregistrarea candidaturii, a exemplarului propunerii de candidatură.

  Art. 3 - (1) Cetățenii, partidele politice, organizațiile aparținând minorităților naționale, alianțe politice și alianțe electorale pot formula în scris contestații împotriva admiterii canditatuili, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării candidaturii.

  (2) Contestația se depune la instanța competentă să le soluționeze, respective la Judecătoria Făurei. județul Brăila, sub sancțiunea nulității.

  Art. 4 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 7 comuna Bordei Verde și pe

  Primăriei comunei Bordei Verde,

  pagina de internet a www.primariabordeiverde.ro

   

  Presedinte Zodila Liliana

  Locțiitor Milea Doinița

  Membri BEC 7 BORDEI VERDE

  1. BUCUR IOANA- din partea Partidului Pre Romania- Organizația Județeană B^i^iin;

  2. CÂRÂC N1C0LETA- din partea Partidului Mișcarea Populară ;

  3. COMÂNAȘ SIDONA DANIELA- din partea Uniunii Democrate Maghiare din România ;

  4. PORCEANU ANTONIA- din partea Partiduiui Social Democrat ;

  5. PREFAC NICUȘOR-VALENTIN- din partea Partidului Alianța Liberărilor și Democraților ;

  6. TUDORIE OCTĂVIȚA- din partea Partidului Național Liberal ;

  7. ORAȘANU GEORGEL- din partea Filialei Județene USR Brăila

   

   

  Nr. 26/ 15.08.2020 PROCES-VERBAL DE AFIȘARE
  încheiat astazi 1S
  .08.2020, ora 16,00

  Astăzi, data de 15.08.2020 ora 16:00. la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr.7 Bordei Verde, s-a procedat la afișarea Hotărârii nr.5/15.08.2020 a BEC nr.7 Bordei Verde, precum și a listei de candidați privind candidaturile propuse de Partidul Mișcarea Populară, pentru funcția de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Bordei Verde, jud.Braila.

  Presedinte Zodila Liliana

  Locțiitor Milea Doinița

   

   Descarca document PDF indexabil textual HOT_5_BEC.pdf 

  Astazi100
  Ieri775
  Saptamana4289
  Luna1847
  Total546776

  22-12-04
  © 2022 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |