Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  Hotararea Nr 3 acceptarea propunerii de candidatura CL

  HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 14.08.2020

  Descarca document PDF indexabil textual HOT_3_BEC.pdf

  Prin cererea înregistrata la BEC NR.7 BORDEI VERDE sub nr. 16/14.08.2020 Partidul Social Democrat a solicitat acceptarea propunerii de candidatura a următoarelor persoane pentru funcția de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Bordei Verde :

  1. ROTARU DUMITRU

  2. PETREA AUREL

  3. SATNOEANU PAULA

  4. POPAVASILE

  5. ȘERBANLENȚA

  6. MICLARU ANGELICĂ

  7. BICOIU ADRIAN

  8. MACREANU IONUȚ RÂZVAN

  9. PÎRLOG GEORGE

  10. ȚUGUI RODICA

  11. URSE STELUȚA

  12. NAZÎRU MARIUS

  13. ANDREI MARIAN

  14. GHEONEA GEORGEL

  S-au depus următoarele acte în numărul prevăzut de Legea 115^/2015, respectiv: lista de candidați, copii cărți de identitate, declarații de acceptare a candidaturilor, declarații de avere, declarații de interese, declarații pe propria răspundere în sensul că nu au avut caljtatea de lucrător al Securității si totodată listele de susținători.

  Având în vedere prevederile art. 52 alin.(l) și alin. (2), art. 54 din Legea nr. 115/ 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  Ținând cont de prevederile art. 3 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.2 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020;

  Luând în considerare prevederile anexei, nr. crt. 37, 38, 39, 40 și 42 din H.G.R. nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020;

  In baza prevederilor art.4 alin.(8) din H.G.R. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020;

  Constatând îndeplinite condițiile legale pentru a candida:

  BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ NR.7
  BORDEI VERDE
  HOTĂRĂȘTE
  :

  Art.l.Acceptă propunerile de candidaturi formulate de Partidul Social Democrat pentru funcțiile de consilier în Consiliul Local al comunei Bordei Verde, jud.Braila.

  Dispune înregistrarea candidaturilor formulate de Partidul Social Democrat pentru funcțiile de consilier în Consiliul Local al comunei Bordei Verde, jud.Braila, pentru numiții:

  1. ROTARU DUMITRU

  2. PETREA AUREL

  3. SATNOEANU PAULA

  4. POPA VAS ILE

  5. ȘERBANLENȚA

  6. MICLARU ANGELICĂ

  7. BICOIU ADRIAN

  8. MACREANU IONUȚ RĂZVAN

  9. PÎRLOG GEORGE

  10. ȚUGUI RODICA

  11. URSE STELUȚA

  12. NAZÎRU MARIUS

  13. ANDREI MARIAN

  14. GHEONEA GEORGEL

  Art 2 - Afișarea la sediul biroului electoral de circumscripție, la loc vizibil, în termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii, a exemplarului propunerii de candidatură.

  Art. 3 - (1) Cetățenii,- partidele politice, organizațiile aparținând minorităților naționale, alianțe politice și alianțe electorale pot formula în scris contestații împotriva admiterii canditaturii, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării candidaturii.

  (2) Contestația se depune la instanța competentă să k soluționeze, la Judecătoria județului Brăila, sub sancțiunea nulității.

  Art. 4 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică plin afișare la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 7 comuna Bordei Verde și pe pagina de internet a Primăriei comunei Bordei Verde, www.primariabordeiverde.ro

  Presedinte Zodila Liliana

  Locțiitor Milea Doinița

  Membrii BEC 7 BORDEI VERDE

  1. BUCUR IOANA- din partea Partidului Pro Romania- Organizația Județeană Brăila ;

  2. CÂRÂC NICOLETA- din partea Partidului Mișcarea Populară ;

  3. COMĂNAȘ SIDONA DANIELA- din partea Uniunii Democrate Maghiare din România ;

  4. PORCEANU ANTONIA- din partea Partidului Social Democrat <

  5. PREFAC NICUȘOR-VALENTIN- din partea Partidului Alianța Liberărilor și Democratilor ;

  6. TUDORIE OCTĂVIȚA- din partea Partidului Național Liberal ; 

  7. ORĂȘANU GEORGEL- din partea Filialei Județene USR Brăila

   

  Nr. 20/ 14.08.2020 PROCES-VERBAL DE AFIȘARE


  încheiat astazi 14.08.2020, ora 12.00

  Astăzi, data de 14.08.2020 ora 12: 00, la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr.7 Bordei Verde, s-a procedat la afișarea Hotărârii nr.3/14.08.2020 a BEC nr.7 Bordei Verde, precum și a listei de candidați privind candidaturile propuse de Partidul Social Democrat, pentru funcția de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Bordei Verde, jud.Braila.

  Presedinte Zodila Liliana

  Locțiitor Milea Doinița

  Descarca document PDF indexabil textual HOT_3_BEC.pdf

  Astazi114
  Ieri775
  Saptamana4303
  Luna1861
  Total546790

  22-12-04
  © 2022 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |