Fonduri Europene

 
AVERTISMENT

Înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR sau la oficiile județene ale Agenției, orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt completate utilizând cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul AFIR.
Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților apărute ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat. Acest fapt duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape.

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) vă sfătuieşte să analizaţi foarte atent informaţiile furnizate de site-urile neoficiale despre Programul Special de preaderare SAPARD (Programul Special de Preaderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală), precum şi despre Programele Europene post-aderare – FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), FEP (Fondul European pentru Piscicultură) sau FEGA (Fondul European pentru Garantare Agricolă).
AFIR semnalează riscul unei informări deficitare şi subiective de pe site-urile neoficiale – toate aceste site-uri reprezintă interesele unor diverse societăţi, majoritatea de consultanţă.

 

 
INFORMEAZĂ-TE!

CONTESTAREA DECIZIEI privind EVALUAREA PROIECTELOR: Solicitanţii care au depus o Cerere de Finanţare pentru solicitarea fondurilor europene nerambursabile acordate prin PNDR, au dreptul de a contesta decizia privind evaluarea propriei Cereri de Finanţare. Astfel, după aprobarea şi publicarea Raportului de Selecție, solicitanţii pot depune o contestaţie în cazul în care consideră incorectă decizia privind evaluarea Cererii de Finanţare sau că aceasta îi dezavantajează. Contestaţiile se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea pe site-ul AFIR a Raportului de Selecție. Contestarea deciziei, precum şi soluţionarea contestaţiei se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 203 din 11.02.2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR). ATENȚIE! Pentru sesiunile de depunere aferente anului 2015, contestația se depune in termen de 10 zile lucrătoare de la postarea Raportului lunar/final de selecție pe pagina de internet a AFIR.Pentru a semnala problemele şi dificultăţile apărute în accesarea şi derularea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, puteți să ne contactați la unul dintre numerele de telefon din cadrul Secțiunii „Contacte”